English

Offeryn i ymchwilio i Gyllideb Derfynol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19, sy’n dangos refeniw a chyfalaf

Gwybodaeth am y cymorth gweledol hwn

Mae Cyllideb Llywodraeth Cymru yn nodi faint o arian sydd wedi’i ddyrannu gan Lywodraeth Cymru a’i hadrannau a’i asiantaethau cysylltiedig, fel byrddau iechyd neu awdurdodau lleol. Gallwch ddefnyddio’r offeryn hwn i bori drwy’r gyllideb derfynol ar gyfer 2018-19. Mae’n caniatáu ichi weld sut y dyrannwyd y gyllideb ar wahanol lefelau; er enghraifft, o gyfanswm fesul portffolio i linell wariant yn y gyllideb, sef y lefel fanylaf. Mae’r offeryn hwn yn un arbrofol, y byddwn yn ychwanegu ato, sydd ar hyn o bryd yn dangos refeniw yn ogystal â dyraniadau cyfalaf. I weld y gyllideb ddrafft, cliciwch yma.

Mae’r offeryn hwn wedi’i seilio ar waith Bright Point ar gyllideb ffederal yr UDA ar gyfer 2013 gan ddefnyddio llyfrgell D3 JavaScript ac fe’i datblygwyd gan SPiCE yn Senedd yr Alban. Cafodd y data a ddefnyddiwyd ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru.