Hygyrchedd

Er bod y Cynulliad Cenedlaethol yn ceisio sicrhau bod ei wefan yn hygyrch i bob defnyddiwr, mae rhywfaint o’r cynnwys, fel proffiliau rhyngweithiol ar y we, yn defnyddio elfennau a ddarparwyd gan sefydliadau allanol nad oes gennym lawer o reolaeth drostynt.

Os nad yw’r gwasanaeth hwn yn diwallu eich anghenion, rydym yn hapus i ddaparu’r wybodaeth berthnasol, lle bo hynny’n bosibl, mewn fformat mwy addas. I gael rhagor o wybodaeth am hyn, cysylltwch â Gwasanaeth Ymchwil y Cynulliad yn uniongyrchol drwy ddefnyddio’r manylion isod.

Rhif ffôn: 029 2089 8097
Cyfeiriad e-bost: Ymholiadau.Ymchwil@cynulliad.cymru

I ddychwelyd at y proffil rhyngweithiol, cliciwch yma.